Mutant År Noll

Mutant År Noll

Om kampanjen

Uppspolad på stranden ligger Arken, den gamla personfärjan som nu tjänar som den plats där Folket gömmer sig för Zonens alla faror. Samtidigt har upproret vaknat i Paradisdalen. Vad händer och hur kommer allt att sammanstråla?
En blogg som dokumenterar vår Mutant År Noll kampanj.

Kamp mot elementen

Spelrapporter - FärjearkenPosted by Spelledaren Tue, May 03, 2016 09:07:08

Ut i zonen vandrade expeditionen. Planen var att söka sig i en båge runt dödsklotet, vars namn skickade oroskänslor genom hela sällskapet. Förmiddagen ledde dem in i en park av döda träd, med en undervegetation av aska och pulvriserade lämningar av den forna tiden. En bit in bland de fossila stammarna varnade Snooks vakna sinnen om rörelse bland de livlösa grenarna. Väl medveten om vad ett väderomslag kan innebära i en omgivning som den de var i beordrade hen snabbt rörelse mot lämningarna av ett skjul som stod någorlunda väl bevarat inte långt därifrån. Mödan blev större och större vad tiden led, då vinden friskade i och började piska damm och flisor av glas och metall mot expeditionens deltagare. Ungefär hälften av deltagarna kom i skydd innan det började bli riktigt svårt, Snook fick bäras av Krut. Djupa sår kostade livet på två mutanter som lämnades i det öppna. Tesla hade tvingats ta skydd bakom en trädstam och fann inte någon väg mot säkerheten, trots uppmuntrande tillrop från Janos.

Men det blev snart plågsamt tydligt att trädstammen inte skulle klara att hålla mot den piskande anstormningen av skärvor och skrot. Tesla försökte skyla sig med sin väska och kom inte långt innan han fick vända igen, med det enda resultatet att några burkar krubb gick förlorade när en reva drogs upp i säcken. Men, när han istället vände sig inåt och drog fram hela ansamlingen av de magnetiska mutantkrafter som fanns i hans kropp lyckades han bygga en halvsfär till skydd av alla bitar som for i vinden. Väl i skydd kunde expedition vårda sina sår och invänta att vinden mojnade.

Terrängen övergick i ett allt svampigare träsk, men även här lyckades Snook leda hela expeditionen tryggt fram. Ett mindre intermezzo med en landhaj inträffade, men det blev ingen större dramatik av det. Dagen avslutades när expeditionen tog sig in bland några täta ruiner av forna tiders vägnät. I bråten fann de ännu ett föremål lämpligt för Arkens museum, ett exemplar av de gamlas tidningar med ögonvittnesskildringar av självaste undergången. Där slog de läger, inväntande morgondagen då de skulle nå målet – himlafenomenets nedslagsplats.